Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

V Edycja Trade & Customs Compliance Conference w UTH

KONFERENCJA HYBRYDOWA
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – V EDYCJA

OPTYMALIZACJA PROCESÓW OBSŁUGI CELNEJ.
UKRAINA - POLITYKA CELNA DZIŚ I JUTRO

Termin – 18-19 maja 2023

Miejsce: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, ul. Jutrzenki 135, Warszawa

W szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym trzeba znać aktualne przepisy, najnowsze rozwiązania logistyczne i informatyczne, a także oferty usług najlepszych firm. Konferencja TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE jest cyklicznym projektem mającym na celu integrację środowiska świata nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń, jako najbardziej sprawdzonej formy budowania kontaktów i szukania wspólnych optymalnych rozwiązań dla biznesu.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej.

AGENDA:

  • WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA FINANSÓW I KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
  • UKRAINA – POLITYKA CELNA W NOWYCH WARUNKACH
  • PROBLEMY W TRAKCIE OPERACJI CELNYCH
  • OBECNE SANKCJE – WYZWANIA I RYZYKA. KONTROLA EKSPORTU TOWARÓW DUAL-USE
  • USPRAWNIANIE PROCESÓW CELNYCH WE WSPARCIU BIZNESU NA POZIOMIE OPERACYJNYM

Współorganizatorem konferencji jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I

MODERATOR: Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli

8.30 – 9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA
9.00 – 9.30

OTWARCIE KONFERENCJI

dr Justyna Żylińska – Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej
Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli
dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – właścicielka Trade & Customs Compliance Academy

9.30 – 11.00

WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA FINANSÓW I KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Reforma unii celnej
Tadeusz Senda – Przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy Unii Europejskiej

Najnowsze zmiany w brytyjskim systemie celnym
Dariusz Wencel – Przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Wielkiej Brytanii

Nowe obowiązki importerów towarów wysokoemisyjnych. Mechanizm CBAM
Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

Ryczałtowa wartość celna – uproszczone określanie elementów wartości celnej towarów
Katarzyna Krawicz-Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

Systemy celne - obecnie i w przyszłości
Rafał Latała - Ekspert w zakresie zgłoszeń celnych i systemów celnych

11.00 – 11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.00

UKRAINA – POLITYKA CELNA W NOWYCH WARUNKACH

Część organizowana we współpracy z Ambasadą Ukrainy w Polsce, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie oraz Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową

Przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Polsce i Służby Celnej w Ukrainie

Wpływ sankcji oraz wojny w Ukrainie na kształtowanie się handlu międzynarodowego w regionie
w kontekście celnym
Mariusz Koter – Zastępca Dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów

Razem przez granicę – służba celna Ukrainy dziś i jutro
Bartosz Gruszecki – Przedstawiciel Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ukrainie

13.00 – 14.00

PRZERWA LUNCHOWA

14.00 – 14.30

OPTYMALIZACJA I CENTRALIZACJA PROCESÓW CELNYCH

Pomoc humanitarna (zwolnienia z cła i VAT i transport multimodalny); jak przygotować centra dystrybucji na sytuację w czasie wojny; e-commerce w czasie wojny (składy celne na granicy polsko-ukraińskiej i dedykowane systemy dostawy)

Dyskutują: Adama Łukasz Ostrowski – Senior Manager Clearance Operations Central Eastern Europew FedEx Express; Dorota Sawicka-Wrzodak – Dyrektor ds. Operacji Celnych w FedEx Poland

14.30 – 16.30

ROUND TABLE – PROBLEMY W TRAKCIE OPERACJI CELNYCH

Ryzyka agencji celnej jako działalności gospodarczej, związane z niespełnieniem wymogów prawnych, oczekiwań klientów oraz ciągłością prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze przedstawiciela celnego; PUESC – usługi obecne, potrzeba zmian; AEO – dotychczasowe wykorzystanie, rozwój w tym korzyści bezpośrednie i pośrednie dla przedsiębiorców i organów celnych; pomoc humanitarna (zwolnienia z cła i VAT i transport multimodalny); jak przygotować centra dystrybucji na sytuację „po wojnie”; e-commerce w czasie wojny (składy celne na granicy polsko-ukraińskiej i dedykowane systemy dostawy)

Dyskutują: Kamilla Piotrowska-Król – kierownik agencji celnej w Terramar Spedycja Międzynarodowa; Robert Hofman – właściciel agencji celnej Hofman & Hofman; Dariusz Leśniewski – prawnik w SWLEX; Adama Łukasz Ostrowski – Senior Manager Clearance Operations Central Eastern Europe w FedEx Express; Jacek Arciszewski – Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

DZIEŃ II

MODERATOR: Krzysztof Stefanowicz – Partner w KMS Advisory Sp. z o.o.

9.00 – 11.00

OBECNE SANKCJE – WYZWANIA I RYZYKA. KONTROLA EKSPORTU TOWARÓW DUAL-USE

Czy sankcje naprawdę działają? Czy firmy polskie muszą przestrzegać sankcji amerykańskich? Compliance – kto i jak się dowie, jeśli naruszy sankcje unijne? Na co zwrócić szczególną uwagę w kontekście sankcji i kontroli eksportu? Dlaczego niektóre towary są kontrolowane na granicach z powodów bezpieczeństwa, czyli zasady kontroli eksportu (klasyfikacja towarów jako dual use, zasada „catch all” dla pozostałych towarów)?; źródła prawa i narzędzia używane do kontroli obrotu towarami podwójnego zastosowania (akty prawne, katalog pozwoleń na przemieszczanie dual-use); zmiany wdrażane w zakresie kontroli eksportu w Polsce – System Tracker 2.0; kontrola Advance Technology Products; obchodzenie sankcji unijnych – ryzyka dla przedsiębiorców

Dyskutują: Roman Rosiak – Commercial Compliance Director w Guardian Industries Luxembourg, Tomasz Sętkowski – Trade Compliance Manager w CNH Industrial Poland, Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli (invited)

11.00 – 11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.00

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ CELNYCH PRZEZ DZIAŁ CELNY I PODATKOWY. ANALITYKA DANYCH NA POTRZEBY PROCESÓW CELNYCH

Krytyczne elementy wpływające na zgłoszenie celne: kalkulacja wartości celnej, ceny transferowe, ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów – automatyzacja procesu, standaryzacja współpracy podmiot - agencja celna, zgłoszenie celne a rozliczenie VAT – automatyzacja procesów.

Korzyści z pracy na dużych zbiorach danych; źródła danych w Polsce i w UE – wady i zalety; od XLS do PPT – analiza wykresów i wnioski w formie graficznej; studia przypadku – wybrane przykłady z omówieniem wdrożeń

Dyskutują: Rafał Zajączkowski – Partner Associate w Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy; Marcin Majewski – Dyrektor w PricewaterhouseCoopers Polska; Piotr Kochanecki – Senior Manager w PricewaterhouseCoopers Polska

13.00 – 14.00 PRZERWA LUNCHOWA
14.00 – 15.30

ROUND TABLE – USPRAWNIANIE PROCESÓW CELNYCH WE WSPARCIU BIZNESU NA POZIOMIE OPERACYJNYM

Odprawa scentralizowana w eksporcie; analiza ryzyka przed rozpoczęciem operacji celnych i reagowanie na sytuacje kryzysowe w trakcie realizacji łańcucha dostaw; dane a budowanie i optymalizacja procesów celnych

Dyskutują: Izabela Nawrot – Manager of Foreign Trade Governance EU w Robert Bosch; Piotr Czerkawski – współwłaściciel Czerkawscy Consulting Szkolenia; Agnieszka Samulak – Customs Expert w Procter & Gamble; Jacek Arciszewski – Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

15.30 – 16.00

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – ekspert Światowej Organizacji Celnej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wróć