Przejdź do treści

UTH zainaugurowała rok akademicki 2018/2019. Relacja i zdjęcia

Dnia 3 października br. w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Izabela Stelmańska – w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim, Robert Antoszkiewicz - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Wiesława Drożdż – Główny Specjalista Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Piotr Kuczyński – Główny Analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o., prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic - Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, dr Tomasz Białas - Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Regina Szutenberg - Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, dr Anna Krajewska-Smardz - Dziekan Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, gen. dr Ryszard Grosset - były wieloletni wykładowca i Rektor UTH, Ireneusz Grabowski - Prezes AGVO Sp. z o.o., Paweł Trela – dwukrotny driftingowy Mistrz Polski oraz właściciel firmy Trela Motorsport, Jan Wtulich – Prezes CEDOZ, Joanna Grauman-Wtulich – Wiceprezes Zarządu CEDOZ, Artur Wołczacki – Zastępca Burmistrza Warszawa-Bielany, Patryk Angelard - Prezes Point of View, Konrad Tomaszuk - Dyrektor Logistyki i Transportu – Point of View, Jolanta Łopato – Dyrektor Operacyjna Point of View, Katarzyna Wróblewska – Dyrektor Banku Pekao SA, Wojciech Gruza – przedstawiciel firmy ROBYG, Agnieszka Zielińska – przedstawiciel firmy Enpire, Agnieszka Lis-Ławnicka – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskichw Warszawie, Wojciech Matysiak – przedstawiciel Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.

„Po raz pierwszy mam zaszczyt witać Państwa w murach nowego kampusu UTH, kampusu na miarę XXI w. Szanowni, drodzy studenci - Wasza przyszłość zaczyna się w UTH. Życzę Wam wytrwałości, wielu osobistych i naukowych sukcesów” – przywitała nowych studentów JM Rektor.

Po przemówieniu JM Rektor przystąpiła do wręczenia wyróżnień dla najbardziej aktywnych studentów za działalność na rzecz Uczelni oraz dyplomów uznania dla wykładowców i pracowników UTH. Następnie przystąpiono do aktu immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali z rąk Rektor Uczelni symboliczne decyzje o przyjęciu na studia, po czym wybrzmiał Gaudeamus igitur.

Izabela Stelmańska z Urzędu Marszałkowskiego odczytała list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019: Wierzę, że rozpoczynający się dziś nowy rok akademicki okaże się dla całej społeczności bardzo udany, przyniesie wiele ciekawych doświadczeń i przeżyć, zainspiruje do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych i realizowania ambitnych celów naukowych. W tym uroczystym dniu życzę wszystkim studentom osiągnięć w nauce, a także radości ze zdobywania specjalistycznej wiedzy i rozwijania talentów”.

Adrian Staniszewski, Przewodniczący Samorządu, przywitał studentów w progach Uczelni, a wykład inauguracyjny pt. „Realna gospodarka kontra rynki finansowe – czy ogon macha psem” poprowadził Piotr Kuczyński.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Rozległy się trzy uderzenia berłem, po czym Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2018/2019 za otwarty.

Wróć