Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UTH z wizytą na Ukrainie

Nasza Uczelnia wzięła udział w wiosennych targach edukacyjnych organizowanych we Lwowie, Charkowie, Połtawie oraz Kijowie.

Polska jest coraz częściej wybierana przez młodzież z Ukrainy jako kraj, w którym chcą studiować. Wyjazd za granicę wiąże się z podjęciem wielu ważnych decyzji, dlatego wybór odpowiedniej uczelni wyższej jest niezwykle istotny z punku widzenia kształtowania ścieżki edukacyjnej.

Zarówno w Lwowskim Pałacu Sztuki, Pałacu Sportu w Charkowie, Połtawskiej Bibliotece Naukowej oraz Ukraińskim Domu w sercu Kijowa pojawili się przedstawiciele najważniejszych polskich uczelni. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Oferta edukacyjna UTH wzbudziła ich duże zainteresowanie. Kandydaci najczęściej zadawali pytania dotyczące procesu rekrutacyjnego na studia, możliwości podjęcia praktyk studenckich i pracy oraz jakości bazy dydaktycznej. Ukraińska młodzież otrzymała ponadto foldery i ulotki, a także szereg uczelnianych gadżetów.

Wróć