Przejdź do treści

UTH w Mazowieckim Klastrze Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

UTH w Mazowieckim Klastrze Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

29 stycznia br. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej i Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. podpisały list intencyjny oraz deklarację współpracy w ramach Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

Podpisy pod dokumentami złożyła Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH i przekazała na ręce Członka Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Marka Pszonka.

Tematyka działań Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w ramach Klastra obejmie współpracę w obszarze realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej oraz wdrażanie innowacyjnych instrumentów finansowania energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów smart city i smart grid. Istotnym elementem będzie również współdziałanie firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników Klastra, poprzez działania naukowo-dydaktyczne oraz organizacyjne, jak studenckie praktyki zawodowe i wyjazdy studyjne.

Więcej informacji: Mazowiecki Klaster EE i OZE

Wróć