Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

UTH rozpoczyna współpracę z firmą Robert Bosch

30 października 2017 r. zainaugurowano współpracę pomiędzy Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej a firmą Robert Bosch, w ramach projektu „Wykształcony inżynier – pewna praca!”. Pierwsza grupa studentów z Kierunku Transport, specjalność – Budowa i eksploatacja samochodów, rozpoczęła certyfikowane szkolenie: „Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy centralnej elektroniki”, w zakresie tematyki „Nowoczesne środki transportu drogowego”.

UTH kolejny raz angażuje się w proces przygotowania studentów do aktywności zawodowej w trakcie nauki. Przedmiotowa współpraca i zakres szkoleń prowadzonych z firmą Robert Bosch ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych studentów. Zdobędą oni dodatkową wiedzę m.in. z zagadnień związanych z cyfrową transmisją danych i systemami przenoszenia danych, które będą mogli sprawdzić podczas praktycznej części szkolenia. Na zakończanie kursu studenci otrzymają certyfikat wystawiony przez firmę Robert Bosch, który jest bardzo ceniony przez pracodawców na rynku pracy.

Uczelnia w ramach przedmiotowej współpracy planuje do końca 2019 r. przeprowadzić szkolenia łącznie dla 6 grup studentów kierunku Transport, specjalność – Budowa i eksploatacja samochodów. Dodatkowo, dzięki działalności projektowej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, studenci nie są obciążeni kosztami kursu, który jest dla nich bezpłatny.

Współpraca z firmą Robert Bosch jest kolejnym przejawem zaangażowania Wydziału Inżynieryjnego w podkreślenie praktycznego wymiaru wiedzy, jaką studenci uzyskują na studiach w naszej Uczelni. Ponadto, UTH stara się w jak największym stopniu przygotować studentów do wejścia na rynek pracy tak, aby mogli jak najszybciej rozpocząć karierę zawodową - nie tylko po studiach, ale jeszcze w ich trakcie.

Wróć