Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UTH na międzynarodowej konferencji naukowej IECES 2022 w Portugalii

W dniach 27-28 maja 2022 wykładowcy oraz studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej uczestniczyli czynnie w kolejnej już w tym roku akademickim, międzynarodowej konferencji naukowej „International Eurasian Conference on Educational and Social Studies (IECES 2022)”. Wydarzenie organizowane było przez The Politechnic Institute of Guarda. Tematyka konferencji obejmowała panele z takich obszarów jak: ekonomia, finanse, zarządzanie, logistyka, bezpieczeństwo, prawo. Prelegenci reprezentujący Uczelnię w swoich wystąpieniach podjęli zróżnicowane tematy związane z agendą konferencji:

 • Uwarunkowania prawno-organizacyjne walki z cyberterroryzmem w Polsce;
 • Nielegalny wywóz dzieł sztuki za granicę;
 • Stare Miasto w Warszawie i Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) jako przykłady wyjątkowego dziedzictwa kulturowego UNESCO;
 • Legal and organizational determinants of the fight against cyberterrorism in Poland;
 • Elementy statystyki w badaniu drganiowym obiektów logistyki transportu;
 • Historia gospodarcza Chin z okresu Wojen Opiumowych;
 • Prawo dostępu do broni palnej a bezpieczeństwo publiczne;
 • E-sprawozdawczość finansowa  w dobie Covid-19 – wybrane aspekty;
 • Inwestowanie w warunkach wysokiej inflacji;
 • Polityka bezpieczeństwa IT, obowiązek czy strategia?;
 • Inwestycje w rozwój pracowników wyznacznikiem dbałości o kapitał intelektualny nowoczesnej organizacji;
 • Odpowiedzialność karna za przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 k.k.) – refleksje w świetle zmian wprowadzonych na gruncie pandemii koronawirusa.

Rozszerzone wersje wystąpień zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej.

Wróć