Przejdź do treści

UTH na międzynarodowej konferencji naukowej ECLSS 2022 na Łotwie

W dniach 5-6 lutego 2022 r. władze akademickie oraz przedstawiciele kadry dydaktycznej Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej wzięli aktywny udział w międzynarodowym wydarzeniu naukowym pt. „Eurasian Conference on Language and Social Sciences XIII (ECLSS 2022). Konferencja odbyła się w Daugavpils (Łotwa) i przybrała formę online.

Z ramienia UTH w konferencji uczestniczyli: dr Justyna Żylińska – Rektor UTH, prof. dr hab. Maria Parlińska, prof. dr hab. Bogdan Żółtowski, dr hab. Łukasz Furman, dr Agnieszka Nowocień, dr Magdalena Ścigała, dr Dorota Stokowska, dr Krystyna Szałkowska-Kozyra, dr Anna Ciosek, , dr Krzysztof Gawkowski, dr Grzegorz Słowiński, dr Piotr Wróblewski, Aldona Ploch, Aleksandra Jastrzębska, Agnieszka Orłowska, Krzysztof Wąsik, Krzysztof Konopka, Izabela Olszewska (studentka Architektury Wnętrz), Katarzyna Lenart (studentka Architektury Wnętrz), Mikołaj Wrabec (student kierunku Transport), Marta Kowalska (studentka kierunku Zarządzanie, Wydział Zamiejscowy w Płońsku).

Prelegenci w swoich wystąpieniach podjęli m.in. następujące zagadnienia: Different ways of passing variables to and from functions in C language; Physical work environment as a cultural artifact that influences an employee motivation; Evolution of shaping the lubricating wedge by taking into account the microflows of liquid on broken curves defining the microgeometry of the sliding surfaces in the aspect of modeling the parameters of the oil film and friction losses of the components of ultralight aircraft engines; State information security; Human Capital Versus Online Education During Pandemic in Poland; The Regional development in the context of New International Economy - in-deeply analise; A victim in a criminal trial from perspective of victimology; Aviation (Ground Handling system).

Wróć