Przejdź do treści

UTH na międzynarodowej konferencji naukowej ECLSS 2022 na Cyprze

W dniach 7-8 maja 2022 r. władze akademickie, przedstawiciele kadry dydaktycznej oraz studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej wzięli aktywny udział w międzynarodowym wydarzeniu naukowym pt. International Online Conference on Economics and Social Sciences(ECLSS 2022). Konferencja odbyła się w Kyrenii (Cypr) i przybrała formę online.

Z ramienia UTH w konferencji uczestniczyli: dr Tomasz Pajewski, dr inż. Andrzej Wojciechowski, dr inż. Jacek Krawczyk, dr Krzysztof Gawkowski, dr Agnieszka Nowocień, dr Arkadiusz Polak, dr Dorota Stokowska, dr Maria Andrzejak, dr Magdalena Ścigała, mgr Agnieszka Orłowska, mgr Aleksandra Jastrzębska, mgr Łukasz Lep, mgr Aldona Ploch, Natalia Połowska (studentka kierunku Zarządzanie), Michalina Karasek (studentka kierunku Zarządzanie), Zuzanna Koziarska (studentka kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne),

Prelegenci w swoich wystąpieniach podjęli m.in. następujące zagadnienia: Different ways of passing variables to and from functions in C language; Physical work environment as a cultural artifact that influences an employee motivation; Evolution of shaping the lubricating wedge by taking into account the microflows of liquid on broken curves defining the microgeometry of the sliding surfaces in the aspect of modeling the parameters of the oil film and friction losses of the components of ultralight aircraft engines; State information security; Human Capital Versus Online Education During Pandemic in Poland; The Regional development in the context of New International Economy - in-deeply analise; A victim in a criminal trial from perspective of victimology; Aviation (Ground Handling system).

Wróć