Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UTH na międzynarodowej konferencji naukowej E&SS 2022 w Turcji

W dniach 21-23 października 2022 roku 14 wykładowców Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej uczestniczyło czynnie w pierwszej w tym roku akademickim, międzynarodowej konferencji naukowej „International Conference on Economics and Social Sciences" (Antalya, Turcja). Z racji tego, że problematyka konferencji obejmowała panele tematyczne z takich obszarów jak: ekonomia, finanse, zarządzanie, logistyka, bezpieczeństwo, prawo, Prelegenci reprezentujący Uczelnię w swoich wystąpieniach podjęli różnorodne zagadnienia, takie jak np.:

 • Praktyczne aspekty prawa ochrony zabytków. Studium przypadku: przebudowa budynku funkcjonalistycznego przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 30 w Warszawie;
 • Konsekwencje wysokiej inflacji dla inwestycji firm;
 • Zastosowanie Technologii Sieciocentrycznych w Militarnych Łańcuchach Dostaw;
 • Zmiany w sposobie zarządzania zespołem oraz w sposobie organizacji pracy wywołane COVID-19;
 • Miejsce potrzeby sensowności w teoriach motywacji;
 • Wykorzystanie ekosystemu Pythona jako środowiska zaawansowanej analityki w obszarze zarządzania marketingowego;
 • Mediacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem;
 • Media społecznościowe jako instrument podnoszenia konkurencyjności pracowni architektonicznych;
 • Zakres widoczności trójkąta wyróżniającego a bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • Cyberbezpieczeństwo – najczęstsze zagrożenia M.Sc.;
 • Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu;
 • Historia gospodarcza Stanów Zjednoczonych. John Rockefeller - ikona amerykańskiego stylu.

Rozszerzone wersje wystąpień zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej.

Wróć