Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

UTH dołącza do Programu Cyfrowych Ambasadorów NCBC

W dniu 20 maja 2021 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej nawiązała współpracę z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego w ramach programu Cyfrowych Ambasadorów.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) gen. bryg. Karol Molenda.

Program Cyfrowi Ambasadorzy dedykowany jest dla wyróżniających się osobowości uczelnianych, w szczególności związanych z Wydziałem Inżynieryjnym, kierunkiem Informatyka, kształcącym studentów na specjalnościach związanych z cyber, IT i krypto.

Celem Programu Cyfrowych Ambasadorów jest koncentracja i koordynacja wysiłków na rzecz propagowania wiedzy na temat działań statutowych NCBC, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podjęcia pracy lub służby w NCBC przez studentów oraz absolwentów Wydziału Inżynieryjnego UTH z kierunku Informatyka.

Program kierowany do studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej obejmuje również, m.in.: udział w targach pracy i konferencjach NCBC, możliwość przygotowania prac dyplomowych pod patronatem NCBC, uczestnictwo w konkursach typu hackathon (np. NATO TIDE Hackathon) czy udział w warsztatach oraz wykładach dla uczniów szkół średnich, prowadzących klasy o profilach: informatyka, matematyka, cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej została drugą cywilną uczelnią w Polsce, która nawiązała współpracę z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego w ramach Programu Cyfrowych Ambasadorów.

Wróć