Przejdź do treści

Uruchomienie serwisu GitLab w UTH

Od dziś Wydział Inżynieryjny oferuje programującym studentom i pracownikom możliwość korzystania z serwisu GitLab.  GitLab jest przeznaczony do przechowywania kodów źródłowych. Udostępnia również system kontroli projektu – zgłaszanie błędów, poprawek, zarządzanie projektem oraz wiki.  Jest to aplikacja internetowa, więc po zalogowaniu można się nią posługiwać zdalnie np. z domu.  GitLab współpracuje z klientami Git wbudowanymi w środowiska programistyczne takie, jak np. Visual Studio, które zostało udostępnione studentom Wydziału w ramach programu Microsoft Imagine Premium. Serwis został zainstalowany na nowym serwerze.  Z serwisu korzystać będą głównie studenci kierunków informatyka oraz transport.

Wróć