Przejdź do treści

Uroczystość zakończenia studiów w Płońsku 2021. Relacja i zdjęcia

16 lipca 2021 podczas uroczystości zakończenia studiów Absolwenci płońskiego wydziału naszej UTH odebrali dyplomy z rąk Władz Uczelni.

To ważne dla całej społeczności akademickiej UTH wydarzenie rozpoczęła JM Rektor dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH, która przywitała zgromadzonych gości, a w swoim przemówieniu podkreśliła wyjątkowość akademickiej atmosfery, która panuje w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku. Do Absolwentów zwrócił się również Dziekan Wydziału, gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, który życzył kończącym studia dalszych sukcesów i wyraził nadzieję na kontynuowanie wyjątkowych relacji ze swoimi podopiecznymi.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień oraz odebranie dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia.

Wyróżnienia za najlepsze osiągnięcia w nauce z rąk Starosty Powiatu Płońskiego Elżbiety Wiśniewskiej oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego Dariusza Żelasko otrzymali: Zbigniew Gontarek, Paulina Motur, Karolina Kłosiewicz oraz Aleksandra Piłatowicz.

Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik oraz Zastępca Burmistrza Miasta Płońsk Teresa Kozera wręczyli nagrody: Jadwidze Wołek, Joannie Sałacie, Oliwii Kużel oraz Agacie Świętochowskiej.

Natomiast wyróżnienia dla studentów z najlepszymi osiągnięciami od Banku Spółdzielczego w Płońsku, które wręczyła Wiceprezes Wioleta Ciulińska, otrzymali: Piotr Budziszewski, Izabela Szczepańska, Mateusz Straus i Magdalena Łepkowska.

Miłym akcentem płońskiego wydarzenia było również złożenie na ręce Władz Uczelni podziękowań od Koła Pszczelarzy w Płońsku.

Po odebraniu dyplomów birety Absolwentów poszybowały w górę.

Przyszedł też czas na podziękowania i pamiątkowe zdjęcia, a po nich na poczęstunek.

Gratulujemy naszym Absolwentom!

Wróć