Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego w Płońsku

10 października 2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Inaugurację otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH, która powitała przybyłych gości oraz skierowała kilka słów do zebranych. Następnie odbył się akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów.

Wykład inauguracyjny pt. „Operacyjne aspekty współczesnych zagrożeń terrorystycznych” wygłosił gen. bryg. Marek Dukaczewski.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów uznania pracownikom administracyjnym.

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, który podsumował 15 lat działalności Wydziału Zamiejscowego.

Dziekan poprosił o zabranie głosu przybyłych na uroczystość gości - Pana Aleksandra Jarosławskiego, Wójta Gminy Płońsk, Panią Teresę Kozerę, z-ca Burmistrza Miasta Płońsk oraz księdza dziekana Zbiegniewa Sajewskiego.

Następnie odśpiewano Gaudeamus igitur, po czym rozległy się trzy uderzenia berłem i Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2015/2016 za otwarty.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Wróć