Przejdź do treści

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Płońsku 2023. Relacja

7 października w płońskim Wydziale Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024.

JM Rektor dr Justyna Żylińska, otwierając uroczystość, przywitała przybyłych gości i zwróciła się do studentów I roku: „Każdy z Was ma potencjał i możliwości żeby osiągnąć założone cele i spełnić swoje marzenia. Niezwykle ważne jest też, abyście wierzyli w swoje umiejętności i nieustannie dążyli do doskonałości.

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, podkreślił natomiast, że studenci zawsze mogą liczyć na wsparcie wykładowców i pracowników Uczelni, a także życzył studentom I roku powodzenia na nowym edukacyjnym etapie.

Życzenia władzom, pracownikom i studentom Uczelni złożyli także Andrzej Pietrasik – Burmistrz Miasta Płońsk oraz Elżbieta Wiśniewska – Starosta Powiatu płońskiego. Głos zabrał także Kamil Koprowski – Wójt Gminy Załuski, absolwent Uczelni Techniczno-Handlowej, co podkreślił słowami: „Cieszę się że po latach mogłem ponownie odwiedzić progi placówki, której byłem studentem.”

Głównym punktem inauguracji roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym było ślubowanie oraz akt immatrykulacji, który pieczętował przyjęcie nowych studentów w poczet Uczelni.

Po immatrykulacji studentów, wykład inauguracyjny pt. „Problemy zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym” wygłosił Bartłomiej Baran z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Następnie odśpiewano Gaudeamus igitur, po czym rozległy się trzy uderzenia berłem i Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2023/2024 za otwarty. Uroczystość zakończyła się dźwiękami Ody do Radości.

 

Wróć