Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Płońsku 2022. Relacja

Płoński Wydział Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej 8 października uroczyście zainaugurował rok akademicki 2022/2023.

Wydarzenie otworzyła JM Rektor dr Justyna Żylińska, witając przybyłych gości i studentów. Podejmując decyzję o podjęciu studiów rozpoczęliście nowy etap w życiu. Jest to decyzja ważna dla Waszej przyszłości, wyznaczająca drogę do realizacji celu, jaki założyliście. Jest to także decyzja, którą podjęliście kierując się odwagą” zwróciła się do studentów I roku, życząc powodzenia na nowym edukacyjnym etapie.

„Wykorzystajcie czas, który spędzicie w Uczelni na doskonalenie, nabywanie wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji. Korzystajcie z potencjału, jakim dysponuje UTH – wykwalifikowanej kadry, rozwiniętego systemu wsparcia w zakresie dydaktycznym i naukowym – zakończyła JM Rektor.

Z kolei Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, podkreślił pracowitość i wyjątkowość płońskiej młodzieży, zapewniając na koniec: „Jesteśmy tu dla Was - życzymy Wam powodzenia na studiach w naszej uczelni”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie oraz akt immatrykulacji, który pieczętował przyjęcie nowych studentów w poczet Uczelni.

Bezpieczne miasto w świecie nowoczesnych technologii" to tytuł wystąpienia inauguracyjnego, które wygłosił dr Krzysztof Gawkowski.

Następnie odśpiewano Gaudeamus igitur, po czym rozległy się trzy uderzenia berłem i Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2022/2023 za otwarty.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Ody do Radości.

Wróć