Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Ukraińska konferencja pożarnicza za nami

W dniach 19-20 maja 2016 r., w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla NUTSZ w Czerkasach na Ukrainie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka straży pożarnej i reagowania kryzysowego".

Organizatorami konferencji byli m. in.:

 • Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla NUTSZ w Czerkasach na Ukrainie,
 • Narodowy Uniwersytet Obrony Cywilnej Ukrainy,
 • Ukraiński Naukowy Instytut Ochrony Ludności (m. Kijów),
 • Instytut Administracji Publicznej Ochrony Ludności (m. Kijów),
 • Politechnika Habrovsky, Republika Bułgarii (c. Gabrovo),
 • Uniwersytet Wileński, Republika Litewska (ok. Wilno),
 • Szkoła pożarnicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej,
 • Instytut Dowodzenia i Inżynierii Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi (m. Mińska),
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, Polska.

W konferencji (w pełnym wymiarze godzin i korespondencji, w tym w wersji online) wzięło udział 412 uczestników, w tym 21 lekarzy i 107 kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Republiki Litewskiej, Republiki Gruzji, Republiki Bułgarii, Republiki Polskiej.

Uczestników konferencji przywitał pułkownik Stanislav Basarab, który stwierdził: „Priorytetem każdej służby ratowniczej jest zapobieganie i eliminowanie sytuacji awaryjnych. Ukończenie tego zadania nie jest możliwe bez badań naukowych w zakresie opracowywania efektywnych technologii służących zapobieganiu i likwidacji sytuacji awaryjnych, badaniu głębokości skomplikowanych procesów i interakcji, które towarzyszą katastrofom naturalnym i katastrofy spowodowane przez człowieka. Więc problemy teorii i praktyki oraz wszystkie kwestie związane z zapobieganiem ich występowania oraz minimalizowania skutków są ważne w świetle realizacji głównych celów i wymogów Obrony Cywilnej Ukrainy".

Konferencja odbyła się w czterech sesjach:

 • „Reagowanie w sytuacjach awaryjnych, pożary i odpowiedzi",
 • „Opracowanie i stosowanie ochrony ludności i ognia",
 • „Procesy fizyczne i chemiczne, czynniki i modelowanie ich wygląd pod względem pożarów i nagłych",
 • „Metody i narzędzia do nauki, jak elementy technologii i bezpieczeństwa pożarowego".

Międzynarodowa konferencja naukowa „Teoria i praktyka straży pożarnej i reagowania kryzysowego" wykazała wysoki poziom sprawozdań i komunikatów dotyczących różnych aspektów problemu. Uczestnikami konferencji była znaczna liczba naukowców, nauczycieli szkolnictwa wyższego, w szczególności przedstawicieli jednostek ratowniczo-gaśniczych, jednostek operacyjnych ochrony ludności, które są zaangażowane w badania podstawowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, ochrony ludności, wypadków i klęsk żywiołowych.

Naszą Uczelnię reprezentował dr Marcin Anszczak – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który wygłosił również prelekcje na temat: „Zasad dekontaminacji masowej w Polsce”.

Fotogaleria z wydarzenia i więcej szczegółów dotyczących konferencji: http://fire.ck.ua/?p=16549

Wróć