Przejdź do treści

Uczelnia wygrywa kolejny konkurs

logo PO WER

„Inżynier na stażu – rozwój kompetencji studentów Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej” to nazwa projektu UTH, który wygrał konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 119 963,57 zł.

W ramach projektu 176 studentów z kierunku Transport oraz kierunku Budownictwo podniesie swoje kompetencje poprzez odbycie płatnych staży w firmach/instytucjach – zgodnych z profilem kształcenia na studiach.

W ramach projektu studenci będą mogli skorzystać ze staży krajowych (1, 2, 3-miesięcznych) lub zagranicznych (2-miesięcznych).

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2016 r. - 28.02.2018 r.

Szczegółowe informacje wkrótce.

Wróć