Przejdź do treści

Trwa II tura przyjmowania zgłoszeń na płatne staże krajowe 2022

Od 11 marca 2022 r. trwa II tura przyjmowania zgłoszeń na płatne staże krajowe. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania miejsc stażowych.

Chcesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie, które pomogą Ci w rozwoju kariery zawodowej? Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej oferuje udział w płatnych stażach przeznaczonych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynieryjnym i Wydziale Zarządzania i Logistyki.

Zapraszamy studentów studiów dziennych i zaocznych do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (dostępny w formie online):

Kolejny krok to wysłanie CV na odpowiedni adres e-mail:

  1. Wydział Inżynieryjny: staze.wi@uth.edu.pl
  2. Wydział Zarządzania i Logistyki: staze.zil@uth.edu.pl

Więcej informacji o płatnych stażach: UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości

Kontakt:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości”.

 

Wróć