Przejdź do treści

Tor Autek, Szkoła Jazy Autek oraz DIAM Racing nowymi partnerami UTH

Mamy kolejne dobre wieści! Uczelnia Techniczno-Handlowa zyskała dwóch nowych partnerów - Szkoła Jazdy Autek, Tor Autek - Centrum szkoleniowo-eventowe oraz DIAM Racing.

Porozumienie podpisane z firmami "Tor Autek" i "Szkoła Jazy Autek" oraz DIAM Racing dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej. UTH oraz firmy będą współpracować w zakresie realizacji projektu dotyczącego modernizacji kierunków Transport i Zarządzanie.

Współpraca będzie obejmować również m.in.:

  • realizację staży, szkoleń i wizyt studyjnych;
  • badanie potrzeb przedsiębiorstw względem kompetencji przyszłych pracowników.

Celem podpisanych porozumień jest też dostosowanie programu kształcenia do potrzeb branży transportowej i motorsportu.

Wróć