Przejdź do treści

Szkolenie z zakresu analizy danych z czarnych skrzynek pojazdów

W roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej pierwszy raz w Polsce jest realizowane szkolenie z zakresu analizy danych z czarnych skrzynek pojazdów.

Od maja 2022 roku wchodzą w życie przepisy prawne nakazujące producentom pojazdów montowanie urządzeń rejestrujących w razie kolizji drogowej - jest to zatem unikatowe i niedostępne na rynku motoryzacyjnym szkolenie. Szkolenie w UTH jest realizowane przez praktyków programistów jedynego producenta w Polsce komputerów diagnostycznych AxesSystem CDIF3/expert. Do dyspozycji słuchaczy będą dostępne pojazdy, specjalistyczne oprogramowanie oraz wsady do emulatora z ponad 500 samochodów. W programie szkolenia będzie można zapoznać się i praktycznie przećwiczyć zagadnienia diagnostyczne, programistyczne, logowania, kodowania, wykorzystanie oscyloskopu, generatora i sterownika w zakresie:

  • ramki zamrożonej (podstawowe informacje; w jaki sposób ramka jest generowana i jaka jest struktura; analiza zapisu szesnastkowego; korelacja uszkodzeń pojazdu z danymi zarejestrowanymi w ramce zamrożonej; kluczowe parametry każdej ramki);
  • parametrów czasu systemowego (grupa VAG - data i godzina; BMW, Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Volvo - licznik czasu; Mitsubishi, Chrysler, Dodge - licznik zapłonowy czasu usterki; rozdzielczość pomiaru; zakres parametru; wartości defaultowe; aktualizacja parametru licznika czasu);
  • parametrów licznika przebiegu, (licznik "zdrowych cykli" tzw. healing counter; licznik cykli zapłonowych);
  • diagnostyki i analizy danych z czarnej skrzynki pojazdu, interpretacja danych czarnej skrzynki;
  • diagnostyki czujników i aktuatorów przy pomocy oscyloskopu (przebiegi napięciowe czujników; przebiegi prądowe czujników; korelacja przebiegów napięciowych i prądowych; jak rozpoznać uszkodzony element gdy nie posiadamy wzorca oscyloskopowego; wykorzystanie oscyloskopu w pomiarach sygnałów czujników cyfrowych; jak odróżnić sygnał czujnika cyfrowego od analogowej magistrali danych (LIN); wykorzystanie oscyloskopu w obserwacji cyfrowych magistrali danych;
  • sterowania w z wykorzystaniem sterownika PWM (zagadnienie emulowania sygnałów PWM "do sterownika" i "z sterownika"; sterowanie "plusem" a sterowanie "masą",
  • emulowania sygnałów z wykorzystaniem generatora

Ponadto na etapie każdego zagadnienia słuchacz odbędzie:

  • pokaz praktyczny z wykorzystaniem oscyloskopu, sterownika, generatora w połączeniu z diagnozą szeregową
  • zajęcia z wykorzystaniem samochodu i elementów wykonawczy
Linki do formularzy zgłoszeniowych (kliknij, aby rozwinąć)

Termin pierwszego szkolenia: 20-21.11.2021

Termin pierwszego szkolenia: 27-28.11.2021

Termin pierwszego szkolenia: 6-7.11.2021

Wróć