Przejdź do treści

System Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych – edycja 2022

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie Rozdziału II, ust. 2 Uczelnianego Systemu Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/12/2020 Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, wsparciem w ramach Uczelnianego Systemu Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych zostali objęci:

 • Zuzanna Koziarska
 • Michalina Karasek
 • Ewelina Królak
 • Natalia Stencel
 • Aleksandra Barchwic
 • Marta Pazińska

Wyróżnionym studentom decyzje wręczyła Rektor UTH dr Justyna Żylińska w obecności Dziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki dr. inż. Ireneusza Fury.

W płońskim Wydziale Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej programem wsparcia w ramach Uczelnianego Systemu Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych zostały objęte:

 • Iwona Budziszewska
 • Kazimiera Woźna

Studentki UTH otrzymały decyzje z rąk Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku, dr Krystyny Szałkowskiej-Kozyry.

Serdecznie gratulujemy!

Uczelniany System Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej ma na celu wspieranie w rozwoju studentów wybitnie uzdolnionych. Udzielanie im wszechstronnej pomocy w poszerzaniu wiedzy i umiejętności, jak również pobudzanie ich do samodzielnego, kreatywnego myślenia, twórczego ustosunkowania się do przekazywanych treści programowych. Systemem tym objęci mogą być także studenci wybitnie uzdolnieni artystycznie oraz sportowo. W konsekwencji System Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych obejmuje następujące zakresy:

 • rozwój naukowy,
 • rozwój artystyczny,
 • rozwój fizyczny.

Wróć