Przejdź do treści

Sukces absolwentki UTH w konkursie z dziedziny kryminalistyki

Miło nam poinformować, że absolwentka Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Anna Kubiś-Kuras, zdobyła wyróżnienie w XVIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska „Na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki”. Uznanie kapituły konkursu zyskała jej praca magisterska pt. „Kryminalistyczne badania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej". Gratulujemy!

Do udziału w tym prestiżowym konkursie wpłynęło 14 zgłoszeń z różnych środowisk kryminalistycznych. Praca Anny Kubiś-Kuras była rekomendowana przez dr Justynę Żylińską.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne organizuje konkurs już od 1999 roku, a od 2002 roku nosi on nazwę „Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki”. Ma na celu popularyzację kryminalistyki oraz przegląd jej najnowszych osiągnięć. W konkursie udział biorą najlepsze prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, dyplomowe oraz publikacje z dziedziny kryminalistyki.

Wróć