Przejdź do treści

Studia z obszarów wsparcia EFS w UTH

Miło nam poinformować, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej wygrała przetarg na realizację studiów podyplomowych dotyczących obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podpisanie umowy na przeprowadzenie studiów nastąpiło 10 września 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ulicy Wspólnej 2/4. Na dokumencie podpisy złożyli: dr Iwona Przychocka, prof. UTH, Rektor Uczelni oraz Anna Mickiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami studiów będą pracownicy instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie RPO i PO WER. W ciągu 2 lat zostanie przeszkolonych 180 osób oddelegowanych na studia podyplomowe w UTH.

Celem studiów jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników instytucji uczestniczących we wdrażaniu EFS z obszarów polityk publicznych dla rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji.

Wróć