Przejdź do treści

Studia podyplomowe w UTH zainaugurowane!

Studia podyplomowe inaugurują zajęcia w roku akademickim 2018/2019

Z przyjemnością informujemy, że 13 października 2018 r. w Kampusie UTH przy ul. Jagiellońskiej 82F odbyły się pierwsze zajęcia, inaugurujące kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunkach: Agent celny, Kadry i płace oraz Zarządzanie BHP.

Agent celny: Kolejny rok z rzędu studia realizowane są we współpracy z jedną z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych agencji celnych - Rusak Business Services. Zawód Agenta celnego jest obecnie jednym z najczęściej poszukiwanych zawodów na rynku. Dzięki jego deregulacji i studiom oferowanym przez naszą Uczelnię, absolwenci kierunku będą mogli ubiegać się o wpis na listę Agentów celnych prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie. Podczas pierwszych zajęć słuchaczom przekazano podstawowe informacje z zakresu dydaktyki kierunku m.in. informację o rodzaju zajęć oraz prowadzących, którzy są specjalistami z zakresu obrotu towarami oraz ceł. Część z nich jest absolwentami naszej Uczelni, którzy z sukcesami kierują swoją obecną karierą zawodową. Opiekunem merytorycznym kierunku jest dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak.

Kady i płace: Studia prowadzone są we współpracy z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ. Dzięki nawiązanej współpracy możemy zaoferować naszym słuchaczom najwyższą jakość wiedzy, przekazywaną przez wieloletnich praktyków z zakresu prawa pracy i rachunkowości. Uczestnicy studiów mają ponadto możliwość dodatkowego dokształcenia się dzięki proponowanym egzaminom certyfikującym w zawodach: Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) oraz Specjalista ds. kadr. W ramach zajęć praktycznych studenci zapoznają się z funkcjonowaniem programu Symfonia i będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich umiejętności. Prowadzący są praktykami, odnoszącymi duże sukcesy zawodowe. Opiekunem merytorycznym kierunku jest Katarzyna Paczkowska.

Zarządzanie BHP: W tym roku akademickim udało nam się jeszcze bardziej zadbać o jakoś kształcenia naszych słuchaczy, którzy będą mogli uzyskać Zaświadczenie o ukończeniu kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Dodatkowo, dzięki zmianom w programie oraz pozyskaniu wysokiej klasy specjalistów w ramach kadry dydaktycznej, uczestnicy studiów będą mogli otrzymać zaświadczenie „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001:2018”. Co więcej, dla osób zainteresowanych mamy możliwość zrealizowania dodatkowo Kursu pedagogicznego. Umiejętności z zakresu Zarządzania BHP są niezbędne w praktycznie każdym miejscu pracy. Opiekunem merytorycznym kierunku jest Piotr Wielgosz.

Katarzyna Dobrowolska, Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych UTH, przybliżyła uczestnikom studiów kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem studiów podyplomowych, samej Uczelni, a także przekazała podstawowe informacje z zakresu dydaktyki kierunków, m.in. o rodzajach zajęć oraz prowadzących.

Dziękujemy za okazane zaufanie i cieszymy się, że będziemy Państwu towarzyszyć w zdobywaniu nowej wiedzy w Roku Akademickim 2018/2019. Do zobaczenia na zajęciach!

Wróć