Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Studia podyplomowe – inauguracje kolejnych kierunków

27 października br. w Kampusie UTH przy ul. Jagiellońskiej 82F odbyły się pierwsze zajęcia inaugurujące studia podyplomowe na kierunkach Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Kolejny już raz studia z obszaru ochrony danych osobowych są realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej. Dzięki tej współpracy absolwenci kierunku otrzymają nie tylko świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, ale i Certyfikat Inspektora Ochrony Dany Osobowych oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW.

Ze względu na specyfikę kierunku, zajęcia dzielone są na część teoretyczną (wykłady) oraz praktyczną (zajęcia w salach komputerowych). Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzone przez RODO, obecnie na rynku pracy poszukuje się specjalistów i osób wykształconych w przedmiotowym zakresie.Uczestnikom studiów zostały przedstawione informacje z zakresu dydaktyki kierunku m.in. informacje o rodzaju zajęć oraz prowadzących, którzy są cenionymi praktykami i specjalistami.

W ramach kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi studenci kolejnej edycji studiów będą się mierzyć z technikami i tajnikami m.in.: coachingu, budowania wizerunku organizacji oraz negocjacji. Zajęcia prowadzone są w nowatorski sposób, aktywizujący uczestników do działania. Słuchacze zdobywają wiedzę i jednocześnie uczą się praktycznego wykorzystywania nabytych umiejętności. Umiejętności interpersonalne, radzenie sobie z sytuacjami stresowymi i kryzysowymi w firmie są cenione obecnie przez pracodawców na równi z umiejętnościami czysto zawodowymi. Opiekun merytoryczny kierunku dr Agnieszka Nowocień przekazała uczestnikom studiów podstawowe informacje z zakresu dydaktyki kierunku m.in. informację o rodzaju zajęć oraz prowadzących. Wszyscy są praktykami, odnoszącymi duże sukcesy zawodowe.

W ramach spotkań organizacyjnych Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych UTH Katarzyna Dobrowolska przekazała słuchaczom podstawowe informacje dotyczące kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem studiów podyplomowych oraz Uczelni.

Dziękujemy za okazane zaufanie i cieszymy się, że będziemy Państwu towarzyszyć w zdobywaniu nowej wiedzy w Roku Akademickim 2018/2019. Do zobaczenia na zajęciach!

Wróć