Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Studia podyplomowe 2019 wystartowały!

W sobotę 12 października br. w Kampusie UTH przy ul. Jagiellońskiej 82 F odbyły się pierwsze zajęcia, inaugurujące kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunkach Agent celny oraz Zarządzanie BHP.

Studia podyplomowe prowadzone przez UTH na kierunku Agent celny cieszą się od lat dużym zainteresowaniem. Jest to zasługa zarówno kadry dydaktycznej, partnera kierunku - firmy Rusak Business Services - jak i opracowanego programu studiów. Zawód Agenta celnego jest obecnie jednym z najczęściej poszukiwanych zawodów na rynku. Dzięki jego deregulacji i studiom oferowanym przez naszą Uczelnię, Absolwenci kierunku będą mogli ubiegać się o wpis na listę Agentów celnych prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie.

Kierunek Zarządzanie BHP przyciąga z kolei wszystkie osoby zainteresowane obejmowaniem stanowisk w szeregach służby BHP. Program studiów umożliwia dodatkowo wystawianie słuchaczom zaświadczeń:

  • ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z ISO 45001:2018.

Ponadto, dla osób chętnych, Uczelnia organizuje kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia. Wszystkie kwestie techniczne i dydaktyczne zostały omówione podczas spotkań organizacyjnych, które poprowadzili opiekunowie merytoryczni kierunków oraz pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych UTH.

Dziękujemy za okazane zaufanie i cieszymy się, że będziemy Państwu towarzyszyć w zdobywaniu nowej wiedzy w Roku Akademickim 2019/2020. Do zobaczenia na zajęciach!

Wróć