Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Studenckie prace naukowe. Wydział Zamiejscowy w Płońsku - nowa publikacja

Książka powstała pod redakcją Stefana Koryckiego oraz Stanisława Krysińskiego.

Prezentowana publikacja stanowi kolejny już zbiór opracowań przygotowanych przez studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie i zarazem pierwszy studentów Wydziału Zamiejscowego w Płońsku tej Uczelni. Książka zawiera wyniki prac badawczych będących podstawą przygotowanych i obronionych prac licencjackich w czerwcu 2020 roku.

Należy zauważyć, że kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Zamiejscowego w Płońsku niestrudzenie inspiruje studentów do podejmowania przez nich w pracach promocyjnych zagadnień, których zgłębienie będą mogli zdyskontować w swoim życiu zawodowym. Dlatego też publikacja zawiera opracowania, które w swojej treści przedstawiają wyniki analiz o charakterze empirycznym odnoszące się do wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

W swojej merytorycznej treści publikacja ma dość jednorodny charakter i odnosi się do uwarunkowań społecznych i finansowo-gospodarczych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, głównie z regionu płońskiego. Z tego względu logiczne było formalne podzielenie treści opracowania na dwie części. W pierwszej przedstawiono uwarunkowania społeczne działalności jednostek samorządu terytorialnego, w drugiej – ich uwarunkowania finansowe.

Wróć