Przejdź do treści

Studenckie prace naukowe. Płońsk 2023 - nowa publikacja

Prezentowana publikacja zawiera opracowania przygotowane przez studentów Wydziału Zamiejscowego w Płońsku Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej z kierunku Zarządzanie.

Wydawnictwo pod redakcją Stefana Koryckiego i Stanisława Krysińskiego zostało podzielone na cztery części:

  • Wpływ funduszy unijnych na rozwój społeczno-ekonomiczny gmin.
  • Problemy społeczne w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Zarządzanie obsługą logistyczną.
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w organizacji magazynów.

Publikacja dostępna w Bibliotece Naukowej UTH.

Spis treści

Wróć