Przejdź do treści

Studenci objęci Systemem Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych

Miło nam poinformować, że na podstawie Rozdziału II, ust. 2 Uczelnianego Systemu Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/12/2020 Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, wsparciem w ramach Uczelnianego Systemu Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych zostali objęci:

 • Zuzanna Koziarska
 • Michalina Karasek
 • Natalia Połowska
 • Ewelina Królak
 • Antoni Ćemeljić
 • Zuzanna Markowska
 • Zuzanna Marszałek
 • Antonia Stein

Wyróżnionym studentom decyzje wręczyła Rektor UTH dr Justyna Żylińska w obecności Dziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki dr. inż. Ireneusza Fury.

Gratulujemy!

Uczelniany System Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej ma na celu wspieranie w rozwoju studentów wybitnie uzdolnionych. Udzielanie im wszechstronnej pomocy w poszerzaniu wiedzy i umiejętności, jak również pobudzanie ich do samodzielnego, kreatywnego myślenia, twórczego ustosunkowania się do przekazywanych treści programowych. Systemem tym objęci mogą być także studenci wybitnie uzdolnieni artystycznie oraz sportowo. W konsekwencji System Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych obejmuje następujące zakresy:

 • rozwój naukowy,
 • rozwój artystyczny,
 • rozwój fizyczny.

Wróć