Przejdź do treści

Startuje rekrutacja na wyższe semestry 2022

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej rozpoczyna rekrutację na wyższe semestry studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

  • Rekrutacja trwa od 1 lutego do 28 lutego 2022 r.
  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w marcu

Pełna oferta edukacyjna: uth.edu.pl/oferta-studiow

Rejestracja kandydatów na studia: rekrutacja.uth.edu.pl/

Zasady rekrutacji na wyższe semestry:

  • dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
  • ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
  • kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
  • rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie dokonuje rejestracji w systemie on-line oraz dostarcza do biura rekrutacji dokumenty zgodne z wymaganiami na wybrany typ studiów w celu podpisania umowy.
  • decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.

Wróć