Przejdź do treści

Startuje Konkurs Finansowy 2022 w UTH - zgłoś się!

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz wykładowcy Katedry Ekonomii i Zarządzania mają zaszczyt zaprosić na I edycję Konkursu Finansowego „BIZNESPLAN PRZEDSIĘBIORSTWA”, który odbywa się pod hasłem:

„BIZNES Z GŁOWĄ”

ETAP I

Pierwszy etap będzie mieć charakter pytań testowych zamkniętych z obszarów: zarządzanie, finanse, rachunkowość, marketing, przygotowanych przez kadrę naukową Uczelni. Forma testu pomaga w zaznajomieniu się z tą, wykorzystywaną obecnie na każdym etapie nauczania, metodą sprawdzania wiedzy (uzyskanej podczas studiów, a także w różnych miejscach pracy).

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu decyzją Dziekana Wydziału otrzymają ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub konwersatoriów z wybranego przez siebie przedmiotu z obszaru: zarządzanie, finanse, rachunkowość, marketing.

ETAP II

Drugi etap będzie polegać na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat: BIZNESPLAN PRZEDSIĘBIORSTWA.

Forma ta pozwoli zaprezentować nie tylko pomysł na założenie firmy w dobie nowoczesnych technologii, ale i elementy wymagane przy jego urealnianiu (struktura organizacyjna, wyposażenie, system informatyczny, źródła finansowania, badania rynkowe, grupa docelowa klientów, oferta, reklama)  zdolności w projektowaniu oprawy (szata graficzna), czy ukazaniu umiejętności komunikacyjnych (swoboda wypowiedzi).

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Celem I edycji Konkursu jest zainteresowanie studentów wiedzą niezbędną do prowadzenia firmy (element praktyczny studiów). Konkurs będzie składać się z dwóch etapów, które odbędą się w dniach:

  • 12 marca 2022 r. – Etap I,
  • 27 marca 2022 r. – Etap II.

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc (czerwiec) w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywca II-ej nagrody, uzyska kwotę pieniężną w wysokości 300 zł, zaś zdobywca III-ej nagrody, uzyska nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł. Wszyscy zdobywcy nagród otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną zwolnieni z egzaminu, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, z jednego - z wybranych przez Uczestników indywidualnie - przedmiotu (z puli przedmiotów do zaliczenia w semestrze letnim w roku, w którym odbywa się Konkurs) z obszaru: zarządzanie, finanse, rachunkowość lub marketing (jednocześnie uzyskując z niego ocenę bardzo dobrą).

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Zgłoszenia udziału prosimy dostarczać w dniach: 8-28 lutego 2021 roku (z przedłużeniem do 4 marca włącznie)

wyłącznie na e-mail: konkurs.biznesplan@uth.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Sponsorzy konkursu:

Wróć