Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Startuje I edycja konkursu WZiL „Strategie marketingowe” – zgłoś się!

Znamy zwycięzców konkursu "Strategie marketingowe"!

W imieniu Władz Uczelni, Jury i Komitetu Organizacyjnego z przyjemnością ogłaszamy, że:

  1. miejsce zajęła Joanna Szymańska
  2. miejsce zajęła Zofia Filińska
  3. miejsce zajęła Hanna Chemikos

Serdecznie gratulujemy!

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Katedry Zarządzania mają zaszczyt zaprosić na I Edycję Konkursu „Strategie marketingowe”.

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Celem I edycji jest zainteresowanie studentów wiedzą niezbędną do prowadzenia działalności w formie firmy rodzinnej (element praktyczny studiów).

Konkurs składa się z dwóch etapów, które odbędą się:

  • I ETAP – test zostanie przeprowadzony 06.04.2023 r.
  • II ETAP – termin zostanie ogłoszony po przeprowadzony I etapu

Uwaga: Etap I konkursu odbędzie się w formie on-line, na platformie Moodle, w formie testu. Osoby piszące test z Kampusu Jutrzenki proszone są o zabranie własnego sprzętu.

I ETAP

Pierwszy etap ma charakter testu zamkniętego o jednokrotnym wyborze. Test składa się z 40 pytań z obszarów: zarządzanie, finanse, rachunkowość, marketing, przygotowanych przez kadrę naukową Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.

II ETAP

Drugi etap polegać będzie na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat: „Plan marketingowy nowego produktu/usługi”.

Prezentacja: maksimum 10 slajdów

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc (czerwiec) w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywcy II-ej i III-ej nagrody otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 30 marca 2023 r. na adres e-mail: konkurs.biznesplan@uth.edu.pl

Wróć