Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

„Specjaliści są wśród nas” - panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny w UTH: Specjaliści są wśród nas

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Specjaliści są wśród nas. Pieniądz rządzi światem”, który odbędzie się 30 maja 2019 r., w Kampusie Jutrzenki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

I PANEL: Controlling finansowy – gość: Łukasz Wardaliński (zastępca dyrektora finansowego, odpowiedzialny za controlling finansowy).

II PANEL: Giełda papierów wartościowych – gość: Adrian Kutnik (dyrektor ds. rozwoju biznesu Giełdy Papierów Wartościowych).

III PANEL: Bezpieczeństwo transakcji finansowych w Internecie – goście: Jacek Lipiec (Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim), Piotr Gołęgowski (Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim) oraz dr inż. Roman Kolczarek (dział IT Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim).

Gdzie: Kampus Jutrzenki

Kiedy: 30 maja 2019 r., czwartek, godz. 12.00-13.30, s. 102

Zapraszamy do udziału!

 

Prelegenci:

Łukasz Wardaliński – absolwent UTH, studiował na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie finansami). Obecnie jest zastępcą dyrektora finansowego, odpowiedzialnym m.in. za controlling finansowy. Jest w trakcie aplikacji na biegłego rewidenta. Zagorzały fan żużla. 

Adrian Kutnik - dyrektor ds. rozwoju biznesu Giełdy Papierów Wartościowych - absolwent finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej i Queensland University, finalista olimpiad z przedsiębiorczości i ekonomii,   były dyrektor Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości,  uczestniczył w pracach  Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego, analityk papierów wartościowych,  Pracownik Departamentu Strategii – GPW, odpowiedzialny za rozwój  nowych obszarów biznesowych - Head of New Business Development at GPW SA,  uczestnik programu CFA, kandydat na III poziom. Koszykarz i narciarz.

Jacek Lipiec - absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydział Ekonomii, od 1992 r. związany z ekonomią i finansami, od ponad 6 lat Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Piotr Gołęgowski - pracownik Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji, absolwent UTH, Wydział Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, aktualnie student studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: Smart City).

dr inż. Roman Kolczarek – pracownik działu IT w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim, były adiunkt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wróć