Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Salon edukacyjny 2018 za nami. Relacja

W dniach 23-24 lutego br., Pałac Kultury i Nauki w Warszawie gościł w swoich progach XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY. Jedne z największych i najliczniej odwiedzane przez młodzież targi były miejscem prezentacji ofert edukacyjnych przez uczelnie z Polski i z zagranicy.

Międzynarodowy Salon Edukacyjny to także spotkania na tematy związane z egzaminem maturalnym – dużą popularnością cieszyły się panele ekspertów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Stołeczny Salon to również konsultacje z doradcami zawodowymi, którzy ułatwiają młodym ludziom dokonanie wyboru kierunku studiów zgodnego z ich predyspozycjami.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej jest stałym uczestnikiem Salonu Edukacyjnego.

Wróć