Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Rozwój społeczno-gospodarczy powiatu płońskiego. Zaporszenie na konferencję

Konferencja Naukowa

PROBLEMY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU PŁOŃSKIEGO – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą aktualnym problemom społeczno-gospodarczym - zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym - na ziemi płońskiej.

Konferencja odbędzie się 1 kwietnia 2023 r., w godzinach 12:45 -15:30 w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku Uczelni Techniczno-Handlowej (Aula A, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk).

Podczas konferencji będą omawiane następujące zagadnienia:

  • Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego – dr Dorota Stokowska
  • Podstawy prawne kreowania lokalnego rozwoju gospodarczego przez jednostki samorządu terytorialnego – dr hab. Stefan Korycki, prof. UTH
  • Uwarunkowania prawno-instytucjonalne bezpieczeństwa lokalnego – dr Mirosław Bednarski
  • Rynek pracy w powiecie płońskim – dr Tomasz Pajewski, dr Izabela Gontarek
  • Rozwój społeczno-gospodarczy gminy i miasta Płońsk oraz powiatu płońskiego na podstawie dokumentów planistycznych, normatywnych i sprawozdawczych – dr inż. Stanisław Krysiński prof. UTH, mgr Iwona Sobiecka
  • Sieci współpracy jako instrument rozwoju regionalnego i lokalnego w partnerstwie publiczno-prywatnym – dr inż. Leonard Milewski

Serdecznie zapraszamy!

Wróć