Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Rozwijaj firmę we franczyzie

Grzegorz Morawski

Na studiach podyplomowych „Zarządzanie w sieciach franczyzowych” zdobędziesz wiedzę, która pozwoli przekształcić Twoją firmę w sieć franczyzową i powiększyć udział w rynku.

Gwałtownie zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza na przedsiębiorcach konieczność ciągłego adaptowania się do zmian. By wygrywać w nieustającym wyścigu o względy klientów właściciele firm muszą stale poszukiwać innowacyjnych sposobów rozwoju biznesu. Jednym z nich jest franczyza, na którą w ciągu ostatniej dekady zdecydowały się setki przedsiębiorstw.

Franczyzowy model rozwoju to atrakcyjna koncepcja dla przedsiębiorców z rynkowym doświadczeniem, którzy dysponują sprawdzonym know-how, rozpoznawalną marką i szukają sposobów na powiększenie udziałów rynkowych i sieci sprzedaży. Unikalnej wiedzy o prowadzeniu firmy można nadać postać licencji franczyzowej i sprzedać ją przedsiębiorcom, którzy wykorzystają ją do otwarcia własnych biznesów. Franczyzobiorcy zyskają w ten sposób szansę wejścia na rynek przy ograniczonym ryzyku, jakie zapewnia sprawdzony model biznesowy dawcy licencji. Franczyzodawca natomiast zyska prężnych partnerów, którzy działając na własny rachunek zapewniają mu możliwość dotarcia do nowych klientów oraz dodatkowy strumień przychodów, z tytułu np. opłat licencyjnych.

W Polsce rynek sieci franczyzowych rozwija się od początku lat 90., ale okres prawdziwego boomu przeżywa de facto od połowy ubiegłej dekady. Dziś nad Wisłą działa 1 114 systemów franczyzowych, w ramach których funkcjonuje 68,4 tys. sklepów i punktów usługowych. Franczyzę wykorzystują zarówno przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Wraz z franczyzobiorcami i franczyzodawcami, na polskim rynku franczyzy pracuje nawet 460 tys. osób. Każdego roku pojawia się kilkadziesiąt nowych marek sieciowych. Ich właściciele upatrują we franczyzie szansy na rozbudowę swojego przedsiębiorstwa i powiększenie jego wartości.

Przygotowanie pakietu franczyzowego i pozyskanie franczyzobiorców stanowi jednak poważne wyzwanie. I to wyzwanie wielowymiarowe. O ile bowiem opracowanie umowy franczyzowej czy stworzenia modelu biznesowego i finansowego wymaga znajomości zagadnień prawnych i ekonomicznych, to już sama skuteczna sprzedaż licencji franczyzowej wiąże się z umiejętnościami marketingowymi. Studia podyplomowe „Zarządzanie w sieciach franczyzowych” w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zostały zaprojektowane w taki sposób, by dać wszechstronne narzędzia potrzebne do skutecznego opracowania i wdrożenia strategii rozwoju przez franczyzę. W programie studiów znalazły się zarówno wykłady dotyczące samej specyfiki biznesu franczyzowego, jak i te poszerzające wiedzę z zarządzania przedsiębiorstwem jako takim. Uczestnicy studiów poznają genezę i obecny stan rynku franczyzowego w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki sieci franczyzowych w poszczególnych branżach. Posiądą też wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz tworzenia biznes planów i modeli biznesowych sieci franczyzowych. W programie studiów znalazły się również m.in. takie tematy, jak marketing sieci franczyzowej, rachunkowość menedżerska, zarządzanie strategiczne i zarządzanie projektami.

Wykłady poprowadzą wykładowcy Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej oraz eksperci PROFIT system, firmy konsultingowej, zajmującej się kompleksowym doradztwem w zakresie franchisingu, współpracy agencyjnej i partnerskiej. PROFIT system działa na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, ma biura w Polsce, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Serbii, Słowenii, Rosji i Ukrainie. Firma specjalizuje się w opracowywaniu systemów franczyzowych, a w szczególności w przygotowywaniu modelu biznesowego, umowy franczyzowej oraz podręcznika operacyjnego. Wspiera franczyzodawców i organizatorów systemów partnerskich w procesie pozyskiwania franczyzobiorców i agentów oraz wdrożeniu opracowanego systemu.

Studia podyplomowe „Zarządzanie w sieciach franczyzowych” mają pomóc przedsiębiorcom i menedżerom, we wdrażaniu w franczyzy w ich przedsiębiorstwach. To idealna oferta dla wszystkich, którzy poszukują nowych ścieżek rozwoju dla swoich firm.

 

Grzegorz Morawski

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Zarządzanie w sieciach franczyzowych” w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Członek zarządu PROFIT system. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i doktorantem tej uczelni. W ramach studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH prowadzi badania rynku franczyzowego. Na swoim ma publikacje naukowe z zakresu zarządzania systemami sieciowymi, a także współtwórcą wydawanego corocznie Raportu o franczyzie PROFIT system. Rynek franczyzowy obserwuje i opisuje od 2009 roku na łamach portalu Franchising.pl oraz miesięcznika Własny Biznes Franchising. Brał udział w licznych projektach doradczych z zakresu tworzenia sieci franczyzowych. Od 2015 roku wchodzi w skład zarządu spółki PROFIT system. Pełni również funkcję eksperta Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Wróć