Przejdź do treści

Rozpoczęcie studiów realizowanych dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

24 października 2015 w Kampusie Jagiellońska Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie pierwszej edycji studiów podyplomowych z Obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia realizuje UTH na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a ich uczestnikami są osoby zajmujące się tematyką EFS w urzędach w całej Polsce.

Spotkanie rozpoczęła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH witając nowych słuchaczy. Następnie głos zabrała pani Anna Mickiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Odbył się również szereg wystąpień opiekunów merytorycznych studiów odpowiedzialnych za poszczególne moduły kształcenia (rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja).

Jest to pierwsza z trzech edycji studiów podyplomowych zaplanowanych na zamówienie Ministerstwa na kolejne lata.

Wróć