Przejdź do treści

Rozdanie dyplomów w Płońsku. Relacja

30 czerwca 2016 roku absolwenci naszej Uczelni z Wydziału Zamiejscowego w Płońsku zapamiętają na długo. Tego dnia na uroczystości zorganizowanej specjalnie dla nich otrzymali dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zgromadzonych gości przywitała JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH, która na wstępie powiedziała: „Po latach nauki opuszczacie mury wydziału bogatsi o wiedzę, wiarę we własne umiejętności, niezapomniane przyjaźnie”. Do absolwentów zwrócił się również Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku, gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH. „Mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w murach naszej Uczelni. Życzymy Wam dalszych sukcesów – powiedział Dziekan, po czym nastąpiło wręczenie dyplomów absolwentom.

Na zakończenie uroczystości birety absolwentów poszybowały w górę przy dźwiękach studenckiej pieśni Gaudeamus igitur.

Po części oficjalnej, podziękowaniach od absolwentów, pamiątkowych zdjęciach, przyszedł czas na poczęstunek i dobrą zabawę na parkiecie w rytmie dyskotekowych przebojów. Wieczór uświetnił występ utytułowanej pary tanecznej z Płońska.

Do zobaczenia za rok na kolejnej uroczystości!

Wróć