Przejdź do treści

Rok akademicki 2016/2017 uroczyście otwarty

5 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Oscar Kazanelson - Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG S.A., Joanna Chojecka - Dyrektor Sprzedaży ROBYG S.A. oraz Rafał Michalski - Dyrektor Techniczny w ROBYG S.A., Anna Dumińska-Kierska - Wicestarosta Płoński, Jacek Lipiec - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, prof. Andrzej Muszyński - Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, dr hab. inż. prof. WAT Andrzej Świderski - Instytut Transportu Samochodowego, Bogusława Pilc - Dyrektor Departamentu Inspekcji - Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Patryk Angelard - Prezes Point of View, dr Monika Filipowska-Tuthill - Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej, dr Małgorzata Dymyt - Dziekan Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej, dr Piotr Lewandowski oraz dr Cezary Tatarczuk - Dziekani Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, mł. insp. Paweł Winek - Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI.

„Wasza przyszłość zaczyna się w UTH” – JM Rektor skierowała te słowa bezpośrednio do studentów pierwszego roku obecnych na auli, życząc powodzenia w nauce.

Kolejnym punktem inauguracji było wystąpienie gościa honorowego, Pana Oscara Kazanelsona, Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy ROBYG S.A., największego dewelopera w Polsce. Nasz gość opowiedział o trendach na krajowym rynku budowlanym po 1989 r.. Głos zabrał również Pan Rafał Michalski, dyrektor techniczny w ROBYG S.A., który przybliżył uczestnikom inauguracji zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie.

Po przemówieniach gości specjalnych JM Rektor przystąpiła do wręczenia wyróżnień dla najbardziej aktywnych studentów za działalność na rzecz Uczelni oraz pracowników naukowo-dydaktycznych za szczególne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Wśród wyróżnionych studentów znaleźli się Wojciech Wołowik, Katarzyna Podgajna, Tomasz Bielecki, Tomasz Grądzki oraz Jakub Drewniak. Natomiast wśród pracowników wyróżnienia otrzymali: gen. broni prof. dr Tadeusz Jemioło, dr inż. Bogdan Ćwik oraz dr inż. Jarosław Ziółkowski.

Następnie przystąpiono do aktu immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali z rąk Rektor Uczelni symboliczne decyzje o przyjęciu na studia, po czym wybrzmiał Gaudeamus igitur.

Przedstawicielka Samorządu Studentów, Marzena Durka, przywitała studentów w progach Uczelni, a dr Krzysztof Gawkowski wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Rozwój technologii informacyjnych - bezpieczeństwo  czy zagrożenie dla człowieka”.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Rozległy się trzy uderzenia berłem, po czym Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2016/2017 za otwarty.

Wróć