Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Relacja i zdjęcia z listopadowej Konferencji Oświatowej 2021 w UTH

19 listopada 2021 roku w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty”. Wydarzenie przybrało formę hybrydową ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Zgromadzonych gości - dyrektorów i nauczycieli szkół średnich - przywitała Rektor dr Justyna Żylińska. Wydarzenie moderowane przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Logistyki dr. inż. Ireneusza Furę rozpoczął mec. Artur Olszewski, doktor nauk prawnych, radca prawny, ukończył aplikację sądową, współpracownik uczelni wyższych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym współautor komentarza do ustawy Prawo Oświatowe. Podczas swojej prelekcji przybliżył temat współdziałania w systemie oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania instytucjonalnego w obrębie jednostek systemu oświaty oraz tych jednostek z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie relacji szkół z organami zajmującymi się zagadnieniami zwalczania zagrożenia epidemiologicznego.

Drugi panel należał do Barbary Grześ, która jest doświadczonym menedżerem, certyfikowanym Coachem i Trenerem Biznesu, certyfikowanym Coachem Kryzysowym, certyfikowanym Trenerem STRUCTOGRAM®, konsultantem i przedsiębiorcą. W swoim wystąpieniu pt. „Najnowsza wiedza o mózgu i neuronauka, a komunikacja i budowanie relacji w pracy nauczyciela” skupiła się na temacie komunikacji i budowania relacji jako kluczowych elementów naszego funkcjonowania. W organizacjach, gdzie czynnik ludzki ma decydujące znaczenie, a taką organizacją jest szkoła – środowisko pracy zawodowej nauczyciela - umiejętność skutecznej komunikacji i budowanie trwałych relacji jest kluczowe w odnoszeniu sukcesów zarówno przez nauczyciela jak i  szkołę w której pracuje, a przede wszystkim przez jego uczniów.

Ostatni panel to wystąpienie Łukasza Polikowskiego, psychologa, absolwenta SWPS w Warszawie. Posiada 9 letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach doradczych (Workplace Solutions, Cushman & Wakefield); zajmował się badaniami środowiska pracy dużych organizacji w Polsce, Rosji, Finlandii, Szwecji, Grecji, Turcji. Podczas swojej prelekcji dotyczącej tematu psychiki ucznia w dobie pandemii, zwrócił uwagę na kilka kluczowych obszarów, jak: nowe wyzwania dla młodzieży od 2020 roku, jak nauka zdalna wpływa na psychikę uczniów, jak lepiej dbać o higienę psychiczną w czasie pandemii oraz jak wspierać młodzież w ich trudnościach.

Spotkanie zakończyła dyskusja i wymiana spostrzeżeń z uczestnikami konferencji.

Wydarzenie uzyskało patronat honorowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zostało objęte patronatem przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz czasopisma „Głos nauczycielski” i „Dyrektor Szkoły”.

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

Wróć