Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Relacja i zdjęcia z II Konferencji Kół Naukowych Wydziału Inżynieryjnego 2021

II Konferencja Kół Naukowych Wydziału Inżynieryjnego za nami. Wydarzenie odbyło się 7 kwietnia w formie online.

„Współczesne wyzwania nauk inżynieryjnych” to temat tegorocznej edycji konferencji, w której wzięło udział blisko 50 prelegentów, których wystąpienia pogrupowane były w czterech panelach tematycznych.

Panel pierwszy dotyczył zagadnień związanych z architekturą i projektowaniem wnętrz. Wystąpienia oparte na prezentacjach dotyczyły w głównej mierze projektów adaptacyjnych, m.in.: wnętrz wybranych sal dydaktycznych w budynku UTH przy ul. Jagiellońskiej, wnętrz fabryki „Braci Briggs” w Markach na dom kultury, a także koncepcyjnego oświetlenia biura czy interpretacji stylu industrialnego na podstawie adaptacji wnętrza na restaurację.

Drugi z paneli dotyczył budownictwa. W wystąpieniach prelegentów pojawiły się m.in. następujące tematy: „Strop Filigran jako przykład nowoczesnej i uniwersalnej prefabrykacji w budownictwie”, „Projekt domu drewnianego”, „Projekt budowlany nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonany z wykorzystaniem modelu cyfrowego 3D” czy „Realizacja projektu inwestycji budowlanej przez inwestora Instytucję Publiczną”.

Budowa, tuning i eksploatacja samochodów to tematyka trzeciego panelu konferencji. Studenci w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na m.in. efektywność napędów hybrydowych w pojazdach samochodowych, przegląd sposobów realizacji połączeń elektrycznych pojazdów tworzących zespół pojazdów czy diagnozowanie układu HVAC samochodów osobowych.

Ostatni, czwarty z paneli związany był z transportem i logistyką. Omawiane tematy to m.in. „Czynności obsługowe w dniu użytkowania pojazdu kolejowego”, „Analiza porównawcza wariantów przewozów realizowanych transportem samochodowym”, „Eksploatacja zestawów kołowych” czy „Intermodalny terminal przeładunkowy z funkcją crossdockingu”.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli uczelnianych kół naukowych, a uczestników konferencji wyróżniono dyplomami.

Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów konferencji i dydaktyków za realizację przedsięwzięcia związanego z naukami inżynieryjnymi.

Już za rok zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji!

Wróć