Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Rada Pracodawców UTH 2023 w Płońsku

Wydział Zamiejscowy Uczelni Techniczno-Handlowej w Płońsku był gospodarzem kolejnego posiedzenia Rady Pracodawców. Wydarzenie odbyło się 31 marca 2023 r., w płońskim Kampusie UTH przy ulicy Sienkiewicza 8.

Dzięki tym cyklicznym spotkaniom UTH poznaje głos biznesu i oczekiwania rynku pracy, aby udoskonalać swoje programy kształcenia i jeszcze lepiej przygotowywać absolwentów do wejścia na rynek pracy.

W posiedzeniu Rady udział wzięli:

  • Teresa Kozera - Zastępca Burmistrza Miasta Płońsk
  • Anna Łobko - Kierownik Wydziału Organizacyjnego PUP w Płońsku
  • Monika Prządak - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Płońsku
  • Łukasz Gołebiewski - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
  • Małgorzata Rogalska - Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
  • Anna Wrotna - Specjalista ds. pracowniczych Bank Spółdzielczy w Płońsku
  • Aneta Gościniak - Inspektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Płońsku

Serdecznie dziękujemy członkom Rady Pracodawców UTH z ziemi płońskiej za udział w tym istotnym wydarzeniu.

Wróć