Przejdź do treści

Prof. Sułek z wykładem w Berlinie

Prof. Jerzy Sułek wygłosił wykład 8 lipca 2016 r. w Ambasadzie RP w Berlinie na dorocznym zjeździe Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, którego tematem było „25 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - bilans i perspektywy”. 

Profesor naszej Uczelni przed 25 laty był przewodniczącym oficjalnej delegacji polskiej, która prowadziła negocjacje z RFN nad wyżej wymienionym traktatem. 

Informacja na stronie Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników <kliknij tutaj>

sulek

Wróć