Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Prof. Melania Pofit-Szczepańska doktorem honoris causa SGSP

Pragniemy złożyć najszczersze wyrazy uznania oraz gratulacje st. bryg w st. spocz prof. dr hab. Melanii Pofit-Szczepańskiej z okazji otrzymania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP).

W latach 2012-2019, Pani prof. Melania Pofit-Szczepańska pracowała na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasza społeczność akademicka mogła czerpać wiedzę i doświadczenie od tak niezwykłego dydaktyka oraz autorytetu w obszarze fizykochemii spalania i wybuchu. To dla nas ogromy zaszczyt, że w historii naszej Uczelni zapisał się tak wybitny naukowiec.

W uroczystości nadania tytuł doktora honoris causa SGSP, która odbyła się 28 czerwca 2022 r., wzięła udział Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, dr Justyna Żylińska.

Dorobek naukowy prof. Melanii Pofit-Szczepańskiej

W 1958 r. prof. Melania Pofit-Szczepańska ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później rozpoczęła pracę w Szkole Oficerów Pożarnictwa. W 1973 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych w Instytucie Przemysłu Organicznego. W 1991 r. została skierowana do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, gdzie po siedmiu latach objęła funkcję Kierownika Katedry Działań Ratowniczo-Gaśniczych, którą pełniła do zakończenia służby.

W 1995 r. prof. Melania Pofit-Szczepańska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2005 r. Prezydent Słowacji nadał Jej tytuł naukowy profesora w dyscyplinie technologia obróbki drewna (w Polsce równoważny z tytułem profesora nauk leśnych).

Pani Profesor jest wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a wcześniej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej i Szkoły Oficerów Pożarnictwa. Efektem długoletniej pracy naukowej, której uwieńczeniem było uzyskanie tytułu naukowego profesora, było: 66 publikacji naukowych, 58 referatów na konferencjach i sympozjach, 54 artykuły popularyzujące tematykę pożarniczą, 26 nieopublikowanych prac naukowych, 95 prac badawczych, w tym badania zakończone wdrożeniami i ekspertyzy.

Ponadto Pani Profesor otrzymała nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych za pracę doktorską oraz za osiągnięcia w badaniach naukowych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a także nagrody Komendanta-Rektora SGSP za działalność naukową oraz promotorstwo prac doktorskich. Jest również posiadaczką licznych odznaczeń takich jak między innymi: Złoty Krzyż Zasług, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski czy Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Wróć