Przejdź do treści

Prodziekan Pajewski na międzynarodowej konferencji w Siedlcach

Prodziekan ds. kierunku Finanse i rachunkowość, dr Tomasz Pajewski, wziął udział w konferencji naukowej pt. "Navigating our Challenging Times. Strategies for Resilience and Recovery", zorganizowanej przez Uniwersytet w Siedlcach.

Artykuł przedstawiony podczas konferencji, w składzie: Tomasz Pajewski, Tornike Khoshtaria, Ola Bareja-Wawryszuk, nosił tytuł "Determinants of green smartphone application adoption for sustainable food consumption among university students. A combination of SEM and machine learning techniques".

Wydarzenie w Siedlcach zgromadziło ponad 850 uczestników z różnych zakątków świata, w tym z Turcji, Libanu, Chin, Kenii, RPA, Kirgistanu, Czech, Węgier, Cypru, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Gruzji i Rumunii.

Sesje konferencyjne i warsztaty stanowiły platformę intensywnych dyskusji i wymiany wiedzy. Badania oraz strategie omawiane podczas konferencji wprowadziły istotny wkład w nasze zrozumienie i działania mające na celu stworzenie bardziej odpornej i zrównoważonej przyszłości.

Wróć