Przejdź do treści

Pozytywna ocena PKA dla kierunku Transport

W dniach 10-11 marca 2016 r. na kierunku Transport prowadzonym na Wydziale Inżynieryjnym Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła wizytację na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Kierunek Transport otrzymał pozytywną ocenę PKA, co oznacza spełnienie wszystkich kryteriów na poziomie bardzo wysokim.

SKM_C224e16083010200_0001

Wróć