Przejdź do treści

Porozumienie ze Stacją Muzeum

Miło nam poinformować, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z Stacją Muzeum w Warszawie. Zawarte porozumienie otwiera drogę do organizacji i realizacji praktyk dla studentów w tej samorządowej instytucji kultury.

O Stacji Muzeum (dawniej Muzeum Kolejnictwa):
„Stacja Muzeum gromadzi zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce m.in.: mapy kolejowe, modele i makiety kolejowe, sztandary stowarzyszeń pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty, fotografie itp. Stacja prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową”.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 22, e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć