Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie z ZTM

Miło nam poinformować, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała umowę o współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.

Na umowie podpisy złożyli Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dyrektor ZTM Wiesław Witek.

Zawarte porozumienie otwiera drogę do organizacji i realizacji staży dla studentów kierunku Transport w ramach projektu „Inżynier na stażu - rozwój kompetencji studentów Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem zawartego porozumienia jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

Podczas spotkania obie strony uzgodniły, iż jest to początek współpracy, która poza stażami obejmie także praktyki studenckie, współpracę w prowadzeniu prac badawczych z obszaru transportu miejskiego oraz prac licencjackich i magisterskich przygotowywanych przez studentów UTH w obszarach, które stanowią przedmiot działalności ZTM.

Wróć