Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Porozumienie z Województwem Mazowieckim

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej podpisała porozumienie o współpracy z Województwem Mazowieckim.

Na umowie podpisy złożyli Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Magdalena Flis, Dyrektor Kancelarii Marszałka oraz Rektor Uczelni dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH.

Porozumienie ma na celu rozwój regionalnego szkolnictwa wyższego w oparciu o wspieranie inicjatyw edukacyjnych organizowanych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

- Unia Europejska, która negocjuje politykę na lata 2021-27, w pierwszym celu politycznym mówi wprost, o bardziej wykształconej Europie, bardzie konkurencyjnej. W tym obszarze kwestia perspektyw dla młodych ludzi, doskonalenie zawodowe, przygotowanie do pracy zawodowej, podnoszenie kompetencji – to jest jeden z ważnych celów UE na kolejne lata. Będziemy kreowali takie współprace i porozumienia, jak to dzisiejsze – te słowa Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik skierował do zebranych na Auli im. Heleny Chodkowskiej studentów i gości.

Wróć