Przejdź do treści

Porozumienie z Urzędem Transportu Kolejowego

W dniu 22 listopada 2019 roku dr hab. Iwona Przychocka, Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej oraz dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podpisali porozumienie o współpracy obu placówek.

Główne założenia parafowanej umowy to m.in.:

  • opiniowanie programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym,
  • współpraca w zakresie praktyk zawodowych,
  • uruchomienie oraz prowadzenie studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym,
  • wsparcie w realizowanych wspólnie projektach badawczo-rozwojowych oraz wykonywanie na potrzeby UTK badań, opinii i ekspertyz.

Urząd Transportu Kolejowego jest urzędem zajmującym się m.in. bezpieczeństwem i regulacją rynku kolejowego oraz prawami pasażerów. UTK dba, by przewozy na kolei wykonywali tylko przedsiębiorcy gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Urząd sprawdza także, czy zarządcy infrastruktury utrzymują i modernizują linie kolejowe zgodnie z europejskimi i krajowymi normami, a także wydaje licencje maszynistom.

Wróć